Swarovski Lincoln Road

Miami Beach, Florida | 2007

 

© 2017 Shulman + Associates