Biscayne Plaza Mall

Miami, Florida | unbuilt

 

© 2017 Shulman + Associates